اخبار » مهم : تایید رزرو

بدلیل احتمال خطا در عملیات رزرو ، حتما بعد انجام رزرو با پذیرش هتل تماس گرفته و وضعیت رزرو خود را چک نمایید

نوشته شده در: 10 بهمن 1400 ساعت : 00:00